apex Biotech Ltd

products chavmoH je

Knowledge

danshen-extract(salvia miltiorrhiza)

Source: | Updated: Oct 21, 2016

dan-shen Extractje ponglu'salvia miltiorrhiza, 'ej potlhmeyDaq herb chinese. 2000 yeard qun nen application ghaj herb. Hoch Qu'vatlh ngoD, tu'lu' herbs 'ej QuQ 'oH pong qaSpu'DI' "shen" qaStaHvIS chinese 'e' tons. 'ach vaj muj 'e' chaH rap 'ej Qob chaH yISov Heroy'DeS treatment pagh simply supplementing vam 'e'. example dan shen (Salvia), ren shen (Ginseng), Dang shen (codonopsis) 'ej vaj pIm vaj vo' ingredients, pharmacology, efficacy 'ej perspectives jIH.

DaH nobvam specications 'elbogh:


info@apex-bio.comEndurgjöf
maHvaD contact
Heimilisfang: no.6 zhangba 4th Rd., xi'an Hi-Tech mIch, xi'an 710077, jungwoq.
Sími': +86 (29) 8860 1330
Fax: +86(29) 8860 9131
Tölvupóstur:info@apex-bio.com
Heimasíðuna | vIHtaHbogh maHvaD | products chavmoH je | De' | industry Sov | laHlIj SeH | maHvaD contact | Farsíma | XML | Aðalsíða