apex Biotech Ltd

products chavmoH je

JuH > Fréttir > 'a ghIH

tu' DIS chu' chinese QI'lop

apex Biotech Ltd | Updated: Feb 01, 2016

DIHom Hoch Customers 'ej Departments Apex.
according to tu' national QI'lop public, DIS lunar chinese QI'lop arrangement Apex je below:
'e' SoQ mIw'e' vo' 5-feb-2016 15-feb-2016 chinese Lunar DIS chu' QI'lop DubelmoHchugh informed 1..
2. during 10 jaj, products HIj mev 'ej tIHmey motlh 15th feb, 2016 maH. DubelmoHchugh Hoch Qu'lIj qaStaHvIS Hoch departments arrange.
3. during ghIQ beon Qu' vaj pagh employees. yu' vay', cordially yI'el mr cao, mb:008613571875290 pagh ms He, mb:008618729306970 pong.
4. DubelmoHchugh chenmoH be bang vanglu'Qo'DI' mIw'e' 'ej anti-qul anti-nIHbe'choH 'ej measurements arrange.
5. DubelmoHchugh Qorgh Hoch vay' juH visiting pagh.

Satlho' qabuQ attention je chinese Lunar DIS chu' DatIvjaj DaneHchugh!

apex Biotech Ltd

1th feb, 2016

inquiry
maHvaD contact
SoQ: no.6 zhangba 4th Rd., xi'an Hi-Tech mIch, xi'an 710077, jungwoq.
ghogh HablI': +86 (29) 8860 1330
nav: +86(29) 8860 9131
email:info@apex-bio.com
JuH | Um okkur | products chavmoH je | Fréttir | Þekking | laHlIj SeH | maHvaD contact | mobile phone | XML | potlhmo' page